slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Fabiána a Šebastiána
Sobota Féria
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    sa nebude sv. omša sláviť 
Utorok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Hanku
Streda 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18:00 hod. za + Jozefa
Piatok 18:00 hod.  za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za 40 r. pre Juraja
Sobota   7:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vincenta
Nedeľa 10:45 hod.    na poďakovanie za 75. rokov života
  16:00 hod. za + Miloša

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v spovedenici.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V budúcu nedeľu nácvik piesni o 9:30 h. pre deti vo fare bude. Pozývame.

Prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, pamätajme v modlitbách na tento úmysel.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme