slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Fabiána a Šebastiána
Sobota Féria
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    sa nebude sv. omša sláviť 
Utorok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Hanku
Streda 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18:00 hod. za + Jozefa
Piatok 18:00 hod.  za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie za 40 r. pre Juraja
Sobota   7:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vincenta
Nedeľa 10:45 hod.    na poďakovanie za 75. rokov života
  16:00 hod. za + Miloša

 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v spovedenici.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V budúcu nedeľu nácvik piesni o 9:30 h. pre deti vo fare bude. Pozývame.

Prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, pamätajme v modlitbách na tento úmysel.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme