slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (2. - 8. 1. 2023)

Pondelok   sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
Utorok Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána, Krst Pána

 

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok  11:00 hod. za + Ignáca, Štefániu, a rodičov
Utorok 18:00 hod. za + Karola
Streda 18:00 hod. za + Štefana, Margitu a rodičov
Štvrtok 18:00 hod. za + Mikuláša a Annu
Piatok   7:30 hod.  za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. na úmysel
Sobota 18.00 hod. za + Ignáca, Filipínu a deti
Nedeľa   7:30 hod.    za + Helenu, Magdu, Máriu a Gašpara
  10:30 hod. za + Jozefa, Jozefínu a syna
  16:00 hod. za veriacich


Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v spovedenici.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 h. modlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu.

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

V budúcu nedeľu nácvik piesni o 9:30 h. pre deti vo fare nebude.

Rimskokatolícka farnosť Rajec a Mesto  Rajec, Vás srdečne pozývajú  v sobotu 7. januára 2023 o 18:00 do farského kostola v Rajci na Novoročný trojkráľový koncert. Účinkujú Terézia Kružljaková-Babjaková, Gustáv Beláček, klavír. Doprovod prof. Daniel Buranovský.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme