slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

NEDEĽA NARODENIA PÁNA (26. 12. 2022 - 1. 1. 2023)

Pondelok   sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Utorok sv. Jána. Apoštola a evanjelistu
Streda sv. Neviniatok, sviatok
Štvrtok Oktáva
Piatok sv. Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
Sobota  sv. Silvestra, spomienka
Nedeľa Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok     7:30 hod. za + Adama, Jozefínu, Margitu, Jána a Sabínu
  10:30 hod. za + Štefana, Veroniku a Mariana
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc
Utorok 18:00 h. za + Františka
Streda 18:00 h. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18:00 h. za + Antona, Irenu, Annu a Júliusa
Piatok 18:00 hod. za + Štefana a Annu
Sobota 11.00 hod. za + Mariólu
  18:00 hod. na poďakovanie
Nedeľa   7:30 hod.    za + Jozefínu
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v spovedelnici.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Koleda Dobrej noviny v našej farnosti bude 26.12.2022,  koledníci vás prosia aby záujemci o koledu označili bránky stužkou ako po minulé roky.

Začiatok je od 9:00 hod. z horného konca a od námestia na dolný koniec od 14:00 hod.

Prelom rokov môžete prežiť aj tento krát v našom chráme, začiatok adorácie je o 23:30 h.

V budúcu nedeľu nácvik piesni o 9:30 h. pre deti vo fare nebude.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme