NEDEĽA NARODENIA PÁNA (26. 12. 2022 - 1. 1. 2023)

Pondelok   sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Utorok sv. Jána. Apoštola a evanjelistu
Streda sv. Neviniatok, sviatok
Štvrtok Oktáva
Piatok sv. Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
Sobota  sv. Silvestra, spomienka
Nedeľa Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok     7:30 hod. za + Adama, Jozefínu, Margitu, Jána a Sabínu
  10:30 hod. za + Štefana, Veroniku a Mariana
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc
Utorok 18:00 h. za + Františka
Streda 18:00 h. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18:00 h. za + Antona, Irenu, Annu a Júliusa
Piatok 18:00 hod. za + Štefana a Annu
Sobota 11.00 hod. za + Mariólu
  18:00 hod. na poďakovanie
Nedeľa   7:30 hod.    za + Jozefínu
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

Sv. spoveď je v tomto týždni pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v spovedelnici.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Koleda Dobrej noviny v našej farnosti bude 26.12.2022,  koledníci vás prosia aby záujemci o koledu označili bránky stužkou ako po minulé roky.

Začiatok je od 9:00 hod. z horného konca a od námestia na dolný koniec od 14:00 hod.

Prelom rokov môžete prežiť aj tento krát v našom chráme, začiatok adorácie je o 23:30 h.

V budúcu nedeľu nácvik piesni o 9:30 h. pre deti vo fare nebude.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme