Tretia adventná nedeľa (12. - 18. 12. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Streda sv. Jána od Kríža kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   6:45 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre dobrodinku
Utorok 6:45 hod. za + Miroslava, Stanislava, Jána a rodičov
Streda 6:45 hod.  za + Štefana, Žofiu a Jozefa
Štvrtok 6:45 hod. za + Mikuláša, Zuzanu a Jozefa
Piatok 6:45 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Jána, Štefániu a rodičov
Sobota 18.00 hod. za + Marcela
Nedeľa   7:30 hod.    za + Milana
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Petra a Bohuslava

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

Od pondelka do piatku bývajú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše, pozývame.

Sv. spoveď je v tomto týždni vždy pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v spovedeľnici

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca o 19:00 h.

V nedeľu pozývame deti a mládež na nácvik piesni o 9:30 h. vo fare.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme