Druhá adventná nedeľa (5. - 11. 12. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
Streda sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   6:45 hod. za + Michala, Františku, Martina a Ondreja
Utorok 6:45 hod. za + Margitu, Karolínu a Ondreja
Streda 6:45 hod.  za + Vincenta a Antóniu
  18:00 hod.     na úmysel
Štvrtok 6:45 hod. za veriacich
  11:00 hod. za veriacich
  18.00 hod. za + Jozefu, Štefániu, Cyrila a rodičov
Piatok 6:45 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Vendelína, Annu, Jozefa a Karolínu
Sobota 18.00 hod. za + Rudolfa a rodičov
Nedeľa   7:30 hod.    za veriacich
  10:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslavu
  16:00 hod. na úmysel

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

Od pondelka do piatku bývajú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše, pozývame.

Sv. spoveď je v tomto týždni vždy pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca o 19:00 h.

Zbierka na charitu sa v našom chráme koná dnešnú druhú adventnú nedeľu.

V nedeľu pozývame deti a mládež na nácvik piesni o 9:30 h. vo fare.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme