slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá adventná nedeľa (28. 11. - 4. 12. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Nedeľa Druhá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   6:45 hod. za obrátenie a dary Ducha sv. pre synovca
Utorok 6:45 hod. za + Ondreja, Viktóriu a Ondreja
Streda 6:45 hod.     za + Štefániu, Ondreja a rodičov
Štvrtok 6:45 hod. za + Jozefa, Štefániu, Ľudmilu a rodičov
Piatok 6:45 hod. za veriacich
  18:00 hod. za + Žofiu a Rudolfa
Sobota 18.00 hod. za + Štefana, Matúša, Eduarda a Alicu
Nedeľa   7:30 hod.    za + Teréziu
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Máriu a Valienta

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

Dnes od 14:00 h. budú v našom areáli Adventné trhy.

Od pondelka do piatku budú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše, pozývame.

Sv. spoveď je v tomto týždni, pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca o 19:00 h.

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

Zbierka na charitu sa bude konať v našom chráme až na budúcu druhú adventnú nedeľu.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme