Prvá adventná nedeľa (28. 11. - 4. 12. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Nedeľa Druhá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   6:45 hod. za obrátenie a dary Ducha sv. pre synovca
Utorok 6:45 hod. za + Ondreja, Viktóriu a Ondreja
Streda 6:45 hod.     za + Štefániu, Ondreja a rodičov
Štvrtok 6:45 hod. za + Jozefa, Štefániu, Ľudmilu a rodičov
Piatok 6:45 hod. za veriacich
  18:00 hod. za + Žofiu a Rudolfa
Sobota 18.00 hod. za + Štefana, Matúša, Eduarda a Alicu
Nedeľa   7:30 hod.    za + Teréziu
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Máriu a Valienta

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

Dnes od 14:00 h. budú v našom areáli Adventné trhy.

Od pondelka do piatku budú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše, pozývame.

Sv. spoveď je v tomto týždni, pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca o 19:00 h.

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

Zbierka na charitu sa bude konať v našom chráme až na budúcu druhú adventnú nedeľu.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme