Nedeľa Krista Kráľa (21. - 27. 11. 2022)

Pondelok   Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Utorok sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Streda Féria
Štvrtok sv. Ondreja Dun-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov, spomienka
Piatok sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Prvá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka
Utorok 18:00 hod. za + Cecíliu a Ondreja
Streda 18:00 hod.     za + Gašpara, Vendelína a Jána
Štvrtok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Stanislava
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Rozáliu a Jozefa
Sobota 18.00 hod. za + Ľudmilu
Nedeľa   7:30 hod.    za  veriacich
  10:30 hod. za + Blažeja
  16:00 hod. za + Barboru a Alberta

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

Sv. spoveď je v tomto týždni, pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca o 19:00 h.

V budúcu nedeľu budeme požehnávať pri všetkých sv. omšiach adventné vence.

V budúcu nedeľu od 14:00h budú tiež v našom areáli Adventné trhy našich deti a mládeže

Zbierka na charitu sa bude konať v našom chráme až na druhú adventnú nedeľu. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme