Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (14. - 20. 11. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka
Streda Féria
Štvrtok sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
Piatok Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, ľubovoľná spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Nedeľa Krista Kráľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Jozefa a rodičov
Utorok 18:00 hod. za + Štefana, Cecíliu a rodičov
Streda 18:00 hod.     za + Ladislava, Alojziu, a deti
Štvrtok 18.00 hod. na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Štefana, rodičov a sestry
Sobota 18.00 hod. za + Augustína, Kristínu a Augustína
Nedeľa   7:30 hod.    za + Jozefa, Annu, Jána a Emíliu
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Ondreja, Karolínu a Margitu

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

Sv. spoveď je v tomto týždni, pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca o 19:00 h.

Na budúcu nedeľu pozývame deti a mládež na sv. omšu o 10:30 hod.  

Nácvik piesni na svätú omšu bude vo fare od 9:30 hod. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme