Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (7. - 13. 11. 2023)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Výročie posviacky Lateránskej baziliky v Ríme, sviatok
Štvrtok sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok sv. Martina z Tours, biskupa
Sobota  sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Serafínu a Pavla
Utorok 18:00 hod. za + Štefana a Magdalénu
Streda 18:00 hod.     za + Jána, Štefániu a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. za + Ignáca, Katarínu a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  14:00 hod. sobášna za novomanželov 
  18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Viliama
Sobota 18.00 hod. za + Annu,  Štefana a deti
Nedeľa   7:30 hod.    za veriacich
  10:30 hod. na poďakovanie za 50 rokov manželstva
  16:00 hod. za + Martina, Šimona a Františku

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

Sv. spoveď je v tomto týždni, pol hodinu pred sv. omšou, spovedám v sakristii.

V stredu a piatok sa Bazilike o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca o 19:00 h.

Na budúcu nedeľu pozývame deti a mládež na sv. omšu o 10:30 hod.  

Nácvik piesni na svätú omšu bude vo fare od 9:30 hod. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme