Tridsiata nedeľa v Cezročnom období (24. - 30. 10. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Rudolfa a rodičov
Utorok 18.00 hod. za + Viktora, Veroniku, Jarolína, Oľgu a Ladislava
Streda 18:00 hod.   za + Vendelína, Mateja a Vincenciu
Štvrtok 18.00 hod. za + Štefana, Vincenciu a deti
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Jána a Jozefu
Sobota 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Nedeľa   7:30 hod. na poďakovanie za 45 rokov života
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Máriu, Ignáca, Pavlínu a Karola

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca večer o 19:00 h.

Na budúcu nedeľu pozývame deti a mládež na sv. omšu o 10:30 hod.  Nácvik piesni na svätú omšu bude vo fare od 9:30 hod.

Dnes slávime Misijnú nedeľu, ak chcete prispieť do zbierky na misie, pokladnička je pri hlavných dverách na to označená logom „zbierka na Kambodžu‘‘.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme