Dvadsiata ôsma v Cezročnom období (10. - 16. 10. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Jána XXIII, pápeža
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa Dvadsiata deviata v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pri operácii
Utorok 18.00 hod. za + Rudolfa a Justínu
Streda 18:00 hod.   za + Vojtecha
Štvrtok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Valiku
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Štefana
Sobota 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa   7:30 hod. za + Michala a Máriu
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Alojza, Máriu a rodičov

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca večer o 19:00 h.

Združenie Mariánskej mládeže v Rajeckej Lesnej pozýva všetky deti na detskú svätú omšu, ktorá sa uskutoční budúcu nedeľu.  Nácvik na svätú omšu bude vo fare o 9:30.

Všetci sú srdečne vítaní. Vaši mladí z Rajeckej Lesnej.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme