Dvadsiata siedma v Cezročnom období (3. - 9. 10. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Františka Assiského, spomienka
Streda sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Ružencovej Panny Márie, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata ôsma v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Martina
Utorok 18.00 hod. na poďakovanie za 60 rokov života a Božiu pomoc v rodine
Streda 18:00 hod.   za + Ľuboslavu a Jaroslava
Štvrtok 15.00 hod. za + Romana Pekného + pohreb
  18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. na poďakovanie za 45 rokov života v manželstve
Sobota 18.00 hod. za + Silvestra a Magdalénu
Nedeľa   7:30 hod. za + Rudolfa a Karolínu, rodičov a deti
  10:30 hod. za + Stanislava, Magdalénu, Ondreja a rodičov
  16:00 hod. za veriacich

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

V piatok večer pozývame deti, mládež a rodičov na modlitbu sv. ruženca večer o 19:00 h.

Združenie Mariánskej mládeže v Rajeckej Lesnej pozýva všetky deti na detskú svätú omšu, ktorá sa uskutoční budúcu nedeľu.  Nácvik na svätú omšu bude vo fare o 9:30.

Všetci sú srdečne vítaní. Vaši mladí z Rajeckej Lesnej.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme