Dvadsiata šiesta v Cezročnom období (26. 9. - 2. 10. 2022)

Pondelok   sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Streda sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Štvrtok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Piatok sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota  sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Máriu, Vincenta, Agnesu, Ambróza, Jolanu
Utorok 18.00 hod. na poďakovanie za 30 rokov manželstva
Streda 18:00 hod.   za + Martina, Máriu, Annu a Jána
Štvrtok 18:00 hod. za + Štefana, Miroslava a Miroslava
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za obrátenie susedov
Sobota 18.00 hod. za veriacich
Nedeľa   7:30 hod. za + Gašpara, Veroniku a rodičov
  10:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Martina
  16:00 hod. za + Jána

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Na budúcu sobotu máme poslednú Fatimskú sobotu v tomto roku s otcom biskupom Tomášom. Program o 17:00h. je modlitba posvätného ruženca a o 18:00h. sv. omša s katechézou v škole lásky. Služby zabezpečuje dekanát Varín. Pozývame.

V dnešnú nedeľu sa v našom chráme koná zbierka pre potreby Kňazského seminára v Nitre. Pokladnička je na tento cieľ označená pri hlavných dverách.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme