Dvadsiata piata v Cezročnom období (19. - 25. 9. 2022)

Pondelok   sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov
Streda sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Štvrtok Féria
Piatok sv. Pia z Pietralčíny, kňaza
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata šiesta v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Milana
Utorok 18.00 hod. za + Žigmunda, Albína, Imricha a Antóniu
Streda 18:00 hod.   za + Štefana, Rozáliu, Pavlínu a Imricha
Štvrtok 18:00 hod. za + Jozefa a Margitu
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Filipa
Sobota 18.00 hod. za + Mikuláša, Karolínu a Vladimíra
Nedeľa   7:30 hod. za poďakovanie
  10:30 hod. za + Jána a Štefániu
  16:00 hod. za veriacich

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V tomto týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu, záväzný je iba jeden deň. Obsah je poďakovanie za úrodu.

V budúcu nedeľu bude v našom chráme zbierka pre potreby Kňazského seminára v Nitre.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme