Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období (12. - 18. 9. 2022)

Pondelok   Najsvätejšieho mena Mária, ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Povýšenie svätého kríža, sviatok
Štvrtok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Piatok Kornélia, pápeža, a Cypriana, biskupa, mučeníkov, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata piata v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za šťastný pôrod
Utorok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Ivetu
Streda 14:00 hod.   za + Máriu (pohrebná + pohreb)
  18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Pavlínu
Štvrtok 11:00 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Vincenta a Máriu
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Antona
Sobota 18.00 hod. za + Helenu a Ondreja
Nedeľa   7:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
  10:30 hod. za + Máriu, Pavla a Miroslava
  16:00 hod. za veriacich

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Tento rok, nakoľko predpovedajú zlé počasie, sv. omša v stredu na Kalvárii nebude.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme