Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období (5. - 11. 9. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov mučeníkov
Štvrtok Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   8.00 hod. za žiakov a učiteľov
Utorok 18.00 hod. za + Ondreja a Štefániu
Streda 18:00 hod.   za + Vincenta a Helenu
Štvrtok 11:00 hod. na úmysel
  18:00 hod. za + Ignáca
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Karola, Katarínu, Máriu a Šimona
Sobota 18.00 hod. na úmysel
Nedeľa   7:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre synov a ich rodiny
  10:30 hod. na úmysel
  16:00 hod. za veriacich

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme