Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období (29. 8. - 4. 9. 2022)

Pondelok   Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Gegora Veľkého
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Vendelína a Alojziu
Utorok 18.00 hod. za + Jána
Streda 18:00 hod.   za + Milana, Pavla, Máriu a rodičov
Štvrtok 18:00 hod. za + Teréziu, Oľgu a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Jozefa
Sobota 18.00 hod. na úmysel
Nedeľa   7:30 hod. za šťastný pôrod
  10:30 hod. na úmysel celebranta
  16:00 hod. za veriacich

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Vo štvrtok pán farár nakoľko je sám chorý ku chorým a starým bratom a sestrám nepríde, príde až na budúcom mesiaci októbri ale ak by bolo treba prísť súrne, volajte na faru.

V sobotu sa uskutoční Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom. Program o 17:00 hod. posvätný ruženec a o 18:00 hod. sv. omša z katechézou v škole lásky.

V nedeľu pokračujeme v slávení púte k Panne Márii Frívaldskej o 10:30 hod. hlavný kazateľ bude Vdp. Mgr. Ing. Peter Dubec, ekonóm žilinskej diecézy, rodák z Rajca. Pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme