Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období (15. - 21. 8. 2022)

Pondelok   Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   7:30 hod. za + Pavla – kanonika
  11.00 hod. za život
  18.00 hod. za + Simonu
Utorok 18.00 hod. za + Jaroslava
Streda 18:00 hod.   za + Vojtecha, Annu a Alojza
Štvrtok 18:00 hod. za + Teréziu
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Jána
Sobota 14.00 hod. na úmysel (poľovnícke združenie Sokol)
  18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Andreja
Nedeľa   7:30 hod. za + Helenu a rodičov
  10:30 hod. za + Jozefa, Jozefínu a syna
  16:00 hod. za veriacich

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V pondelok bude pri sv. omšiach posvätenie bylín a kvetov.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme