Devätnásta nedeľa v Cezročnom období (8. - 14. 8. 2022)

Pondelok   sv. Dominika, kňaza, spomienka
Utorok sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
Streda sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Štvrtok sv. Kláry, panny, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Ladislava a rodičov
Utorok 18.00 hod. za + Jaroslava a Annu
Streda 18:00 hod.   za + Jána a Petronelu
Štvrtok 18:00 hod. za + Miroslava
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Jozefa a Johanu
Sobota 18.00 hod. za + Petra
Nedeľa   7:30 hod. za + Alexandra - kňaza
  10:30 hod. za + Jakuba, Emíliu a rodičov
  16:00 hod. za + Máriu a Júliusa

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme