slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období (25. - 31. 7. 2022)

Pondelok   Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Utorok Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Streda Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Marty, Márie a Lazara, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Mikuláša a Annu
Utorok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Streda 18:00 hod.   za + Michala, Máriu a Jarmilu
Štvrtok 18:00 hod. za + Martina, Štefániu a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Sobota 18.00 hod. za + Štefániu
Nedeľa   7:30 hod. za + Štefana, Alojziu, Vincenta a Stanislava
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. na úmysel

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme