Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období (25. - 31. 7. 2022)

Pondelok   Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Utorok Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Streda Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Marty, Márie a Lazara, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Mikuláša a Annu
Utorok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Streda 18:00 hod.   za + Michala, Máriu a Jarmilu
Štvrtok 18:00 hod. za + Martina, Štefániu a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Sobota 18.00 hod. za + Štefániu
Nedeľa   7:30 hod. za + Štefana, Alojziu, Vincenta a Stanislava
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. na úmysel

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme