Šestnásta nedeľa v Cezročnom období (18. - 24. 7. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Márie Magdaleny
Sobota  Féria
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. na úmysel darcu
Utorok 18.00 hod. na úmysel darcu
Streda 18:00 hod.   za + Róberta
Štvrtok 18:00 hod. za + Pavla - kanonika
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Martina - kňaza
Sobota 18.00 hod. za + Vlastu a Jozefa
Nedeľa   7:30 hod. za + Alexandra - kňaza
  11:00 hod. na úmysel celebranta (sv. omša bude na Hôrkach)
  16:00 hod. za veriacich

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V budúcu nedeľu je púť k sv. Anne na Hôrkach. Program: od 10:15 h. sv. spoveď, 10:30 h. posvätný ruženec, 11:00 h. sv. omša, celebruje:  Vdp. Dr. Pavol Zvara, rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme