Pätnásta nedeľa v Cezročnom období (11. - 17. 7. 2022)

Pondelok   sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Bonaventúru, biskupa učiteľa Cirkvi
Sobota  Féria
Nedeľa Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Mateja, Žofiu a rodičov
Utorok 18.00 hod. za + Máriu a Štefana
Streda 18:00 hod.   na úmysel rodiny Jackuliakovej
Štvrtok 18:00 hod. za Božiu pomoc pri uzdravení
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. na úmysel darcu
Sobota 18.00 hod. za + Milana
Nedeľa   7:30 hod. na úmysel darcu
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. na úmysel

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme