slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období (4. - 10. 7. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, slávnosť
Streda sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. na poďakovanie za 70 rokov života
Utorok 7.30 hod. za + Karola
  10:30 hod. za + Jozefa - pohrebná
  16:00 hod. za + Máriu
Streda 18:00 hod.   za + Gašpara, Vendelína, Jána a Jozefa
Štvrtok 18:00 hod. za + Štefana, deti a Štefana
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za duše v očistci
Sobota 18.00 hod. za + Ondreja, Máriu a rodičov
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za + Ondreja
  16:00 hod. za + Pavla, Jozefínu, Michala, rodičov a súrodencov

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V pondelok pozývame naše deti na hranolky a melón do Charitasu, začiatok o 17:00 h.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme