Štrnásta nedeľa v Cezročnom období (4. - 10. 7. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, slávnosť
Streda sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. na poďakovanie za 70 rokov života
Utorok 7.30 hod. za + Karola
  10:30 hod. za + Jozefa - pohrebná
  16:00 hod. za + Máriu
Streda 18:00 hod.   za + Gašpara, Vendelína, Jána a Jozefa
Štvrtok 18:00 hod. za + Štefana, deti a Štefana
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za duše v očistci
Sobota 18.00 hod. za + Ondreja, Máriu a rodičov
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za + Ondreja
  16:00 hod. za + Pavla, Jozefínu, Michala, rodičov a súrodencov

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V pondelok pozývame naše deti na hranolky a melón do Charitasu, začiatok o 17:00 h.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme