^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Trinásta nedeľa v Cezročnom období (27. 6. - 3. 7. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Streda sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Návšteva preblahoslavenej  Panny Márie
Nedeľa Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vilmu
Utorok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu
Streda 8:30 hod. na poďakovanie
  11.00 hod. za veriacich
  18:00 hod.   za + Pavla a rodičov
Štvrtok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Valentína, rodičov a starých rodičov
Sobota 18.00 hod. za + Jána a Františku
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc
  16:00 hod. na úmysel

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V stredu bude pri sv. omšiach zbierka na dobročinne diela sv. otca.

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich starých a chorých bratov a sestry.

V budúcu sobotu bude Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom. Začiatok o 17:00 h. modlitba posvätného ruženca a o 18:00 h. sv. omša s katechézou v škole lásky.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.