Dvanásta nedeľa v Cezročnom období (20. - 26. 6. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca preblah. Panny Márie
Nedeľa Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Tatianu
Utorok 18.00 hod. za + Veroniku a Gašpara
Streda 18:00 hod. za + Jozefa
Štvrtok 18:00 hod. za + Gašpara, Margitu a deti
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Mikuláša a Máriu
Sobota 18.00 hod. za + Rastislava, Viktora, Hrehora a Františku
Nedeľa   7:30 hod. na úmysel
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Alojza a Máriu

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V budúci víkend bude púť vo Višňovom a v nedeľu púť rodín na Vlčincoch.

Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme