NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (13. - 19. 6. 2022)

Pondelok   sv. Antona Paduanskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť 
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Matildu
Utorok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Ivana a Jána
Streda 18:00 hod. na poďakovanie za 50 rokov spoločného života
Štvrtok 7:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vladislava
  11.00 hod. za veriacich
  18:00 hod. na poďakovanie za 50 rokov života a 25 rokov kňazstva
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Vojtecha
Sobota 18.00 hod. za + Ľubomíra
Nedeľa   7:30 hod. za + Mariana, Štefániu a rodičov
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Filipa, Štefániu a deti

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Vo štvrtok na Božie Telo sa bude konať procesia, prosíme pripraviť oltáriky a lupene kvetov pre deti. Tento rok pôjdeme na dolný koniec.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme