^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Zoslanie Ducha Svätého (6. - 12. 6. 2022)

Pondelok   Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Tatianu
Utorok 18.00 hod. za + Jozefa a Jozefínu
Streda 15:30 hod. + Ondreja, pohrebná + pohreb
  18.00 hod.    za + Eduarda, Magdu a deti
Štvrtok 18:00 hod. za + Tibora
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Jozefa, Jozefínu a syna
Sobota 18.00 hod. za + Ignáca, Filipínu a deti
Nedeľa   7:30 hod. za + Jozefa
  10:30 hod. na úmysel celebranta
  16:00 hod. na úmysel celebranta

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V budúcu sobotu a nedeľu sa koná v našej farnosti Trojičná púť, program je na výveskách (program).

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.