^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Siedma veľkonočná nedeľa (30. 5. - 5. 6. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda sv. Justína, mučeníka
Štvrtok Féria
Piatok sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Sobota  Féria
Nedeľa Zoslanie Ducha Svätého

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Jozefa
Utorok 18.00 hod. za + Františku a Alojza
Streda 18.00 hod.    za + Viktora a Annu
Štvrtok 18:00 hod. za + Jozefa, Annu a synov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Sobota 18.00 hod. za + Matúša, Máriu a synov
Nedeľa   7:30 hod. za + Petra
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. na úmysel

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať chorých a starých bratov a sestry.

V budúcu sobotu sa koná Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom.

Program o 17:00 hod. modlitba posvätného ruženca a o 18:00 hod. sv. omša s katechézou.

V tomto týždni máme letné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu záväzný je jeden deň. Obsah je modlitba za duchovné povolania.

Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédia, pokladníčka je vzadu na to označená.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.