^ Back to Top

Farské oznamy 2022

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (16. - 22. 5. 2022)

Pondelok   sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa šiesta veľkonočná

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Pavlínu
  18.00 hod. za dobrodincov pri oprave kaplnky sv. Jána Nepomuckého
(sv. omša je pred kaplnkou pri Kofole a.s.)
Utorok 18.00 hod. za + Ondreja, Máriu, rodičov a synov
Streda 18.00 hod.    za + Jozefa, Annu a rodičov
Štvrtok 18:00 hod. za + Viktora, Štefániu a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Juraja
Sobota 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Gizelu
Nedeľa   7:30 hod. na úmysel
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Jána a Magdalénu

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V pondelok bude večerná sv. omša pred kaplnkou sv. Jána Nepomuckého.

V sobotu sa bude konať jarná púť na Butkove.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.