ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (9. - 15. 5. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Sobota   sv. Mateja, apoštola, sviatok
Nedeľa Piata veľkonočná

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Pavlínu
Utorok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Streda 18.00 hod.    za + Magdalénu
Štvrtok 18:00 hod. na poďakovanie za 50 rokov života
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Jozefínu
Sobota 18.00 hod. za + Agnesu
Nedeľa   7:30 hod. za + Antona, Jozefu, Júliu
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslavu

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (210 - 279)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, spovedá sa v sakristii, vstup z vonku.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

V dnešnú nedeľu Dobrého pastiera je zbierka pre Kňazský seminár v Nitre

V sobotu sa bude konať v našej farnosti detská púť (plagát).

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme